Neznalost pravidel se neomlouvá a veškeré porušení pravidel se trestá!

Minecraft server

 1. Je zakázáno používání jakýchkoliv módů, hacků, cheatů, skriptů za účelem zvýhodnění nad ostatními hráči nebo spolupracování s někým, kdo takové módy, hacky, cheaty používá.
 2. Je zakázáno jakkoliv zneužívat zjištěných chyb, bugů a glitchů.
 3. Je zakázáno griefovat a kazit hru ostatním hráčům jakýmkoli způsobem.
 4. Je zakázáno trollení hráčů, vyvolávání konfliktů a provokování ostatních hráčů a členů Admin-Teamu.
 5. Je zakázáno nerespektovat rozhodnutí člena Admin-Teamu či případné obcházení jeho rozhodnutí/postihů.
 6. Je zakázáno jakékoli vulgární nebo neestetické chování (herní nick, skin, ...).
 7. Je zakázaný multiaccount. Pokud bude mít člen A-teamu podezření, že se jedná o mutliaccount, může preventivně hráče zabanovat. Hráč si může zažádat o unban na našem Discordu doložením dostatečných důkazů, že se o multiaccount nejedná.
 8. Je zakázáno se jakkoliv vydávat za člena A-Teamu či jinou známou osobnost.
 9. Je zakázáno celkově nevyhovět výzvě člena A-Teamu, která byla použita za účelem zlepšení kvality serveru, atd.
 10. Jestliže nahlašuješ hráče, který porušil pravidlo a nemáš žádný důkaz, A-Team ho nemůže potrestat.
 11. Je zakázán jakýkoliv způsob TpaKillu.
 12. Je zakázán jakýkoliv AntiAFK systém.
 13. Je zakázáno lhát členům A-Teamu či odpovídat arogantně na jejich zprávy.
 14. Je zakázáno psát vulgární slova, výrazy a zkratky, následně taky podněcovat k užívání návykových látek.
 15. Veškeré reklamy jsou povoleny pouze tehdy, pokud máte svolení od majitele serveru na konkrétní reklamu a máte ji nahlášenou kterémukoli členovi A-teamu s doloženými důkazy. V opačném případě je jakákoli reklama zakázána.
 16. Je zakázáno propagovat jiné servery jakýmkoli způsobem.
 17. Je zakázáno urážet, obtěžovat nebo zesměšňovat ostatní hráče.
 18. Je zakázáno jakkoliv spamovat jak v globálním chatu, tak v soukromých zprávách.
 19. Pro flood platí to stejné co je napsáno v pravidle 18.
 20. Je zakázáno jakkoli napodovat nicky ostatních hráčů/A-Teamu.
 21. Je zakázáno rozesílání nevhodných médií ostatním hráčům.
 22. Je zakázáno obtěžovat admin team zbytečnými dotazy, informacemi a návrhy.
 23. Veškeré své dotazy směřujte primárně na Support Team.

Discord server

 1. Administrátoři serveru si vyhrazují veškerá práva.
 2. Rozhodnutí administrátorů serveru budou všichni uživatelé respektovat.
 3. Na celém Discord serveru je zakázáno jakékoliv obchodování s účty či jakákoliv propagace tohoto obchodování.
 4. Admin Tým si vyhrazuje právo Vám udělit trest bez udání důvodu či jiné délky trestu, jestliže to vyžaduje situace.
 5. Administrátoři serveru si vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla tohoto Discord serveru.
 6. Je zakázáno zneužívat čekárnu, ticket systém či veřejnou podporu.
 7. Uživatelé na tomto serveru musí respektovat jiné uživatele a všechny členy Admin Týmu.
 8. Je zakázáno pingovat bez patřičného důvodu.
 9. Uživatelé na tomto serveru se nesmí vydávat za A-Tým či známé osobnosti.
 10. Váš profil nesmí obsahovat nevhodný profilový obrázek či obrázek, který vypadá jako nevhodný.
 11. Uživatel nesmí obcházet jakýkoliv udělený trest.
 12. Je zakázáno nahrávat audio/video stopu v hlasových a řečnických kanálech.
 13. Pokud máte mikrofon, který má špatnou kvalitu, ujistěte se, že je v režimu Push-To-Talk, anebo si alespoň mikrofon ztlumte, když nebudete komunikovat.
 14. Na celém Discord serveru platí přísný zákaz používání hlasových měničů.
 15. Nekřičte do mikrofonu, nezapomeňte na citlivost nebo na jiné hlasité nežádoucí zvuky.
 16. Neprojevujte se vulgárně, nevyvolávejte spory, hádky a neprovokujte.
 17. Je povinné oslovovat všechny uživatele našeho Discord serveru jejich Discord přezdívkou.
 18. Je zakázáno propagovat konkurenční servery, weby, YouTube/Twitch kanály či na ně pouze odkazovat.
 19. Nevytvářejte spam v chatu a využívejte příslušné kanály.
 20. Neposílejte žádné škodlivé a nevhodné odkazy.
 21. Je povoleno komunikovat pouze v Českém a Slovenském jazyce.
 22. Je zakázáno propagovat či projevovat nacismus, rasismus, homofobii a xenofobii.

Pokud sis přečetl pravidla, můžeš si jít užít zábavu na náš server!

IP byla úspěšně zkopírována!